Scroll To Top

Sub-Text   

גלריה טובה אוסמן

מציגה  

תמונת מצב

Sub-text

 

פתיחה: יום חמישי 22.9.11 שעה 20:00

נעילה: יום רביעי 26.10.11 שעה 12:00

 

"בראשית הקיץ השנה גרתי וציירתי חודש ימים בלב ניו יורק.

כחלק מחווית המגורים ,הרביתי לנסוע  ברכבת התחתית, ה- New York Subway.

בצד האינטנסיביות, העושר התרבותי העצום והאפשרויות האינסופיות הקיימות בעיר ,התנועה מתחת לאדמה  אפשרה לי לחוש  בעוצמה רבה יותר וללא תיווך , באנונימיות, הניכור,הבדידות והריחוק  של האינדיבידואל בכרך הענק.

העבודות המוצגות מהוות  "תמונת מצב "  מזווית הראיה האישית שלי,  טקסט בשפת הציור על המתרחש מתחת לפני השטח ."