Scroll To Top

The Origin of the World 2017 /i
מקור העולם 2017

שתי עבודות רקמה על בד גובלן   29X48  ס"מ

בבסיס העבודות האחרונות של אלחנני עומד הרעיון  של  עירוב קהילות מוחלשות בפרויקטים אמנותיים.  אלחנני פנתה לעמותה לקידום האישה הבדואית,*  אשר יצרה קשר בינה לבין קבוצת נשים מכפר לקיה  שעוסקות ברקמה.  לרקמה בכלל ולגובלן בפרט יש משמעות סמלית
בהקשר של עבודת נשים היסטורית.  הרעיון להשתמש בטכניקה עמלנית נשית מסורתית מתקשר עם מקומו העתיק של ים המלח מבחינה היסטורית , והרעיון לעבוד עם קהל נשי בדואי קשור לרצון  להרחיב את יצירתה האמנותית לעבודה המעורבת בקהילה מוחלשת.

קצב רקמת הגובלן שנעשית בצורה ידנית ועמלנית ,  עומד בניגוד מוחלט לקצב ההתייבשות המהיר של ים המלח , כמו משאלה כמוסה לעצירתו של  התהליך .

המעבר מעיבוד בפוטושופ של צילום לווין מהרשת לרקמה ידנית של גובלן, מחבר בין תקופות היסטוריות וקטגוריות אמנותיות, וקשור לשיח הפוסט מודרני של אמנים/יות עכשויים/יות , חלקם/ן אמונים על פרויקטים המערבים קהילות ומעורבים בה, כמו האמן הסיני איי וואי וואי ואחרים/ות.  


מקור העולם  2018.
וידיאו ארט.
15 דקות בלופ. הוידיאו מבוסס על צילום לווין של בולען בים המלח , שלתוכו "הושתלו" שמי תכלת ועננים לבנים. העבודה מוקרנת בהילוך איטי, המשקף את חלוף הזמן, ועוברות כמה שניות עד שמבחינים שהעננים בתזוזה
הוידיאו  מקור העולם  2018 הוקרן במהלך חודש יוני ואוגוסט  2020 בטיים סקוור ניו יורק.
   https://www.zaz10ts.com/odelia-elhanani