Scroll To Top

Scent of a Secret 2016 
אודליה אלחנני
הסוד שבניחוח
אוצרת: דנה גילרמן
פתיחה: יום חמישי, 31.03.2016,  בית האמנים תל אביב
 
התערוכה "הסוד שבניחוח? של אודליה אלחנני בבית האמנים בתל אביב מנהלת דיאלוג ביקורתי/תרבותי עם הסלוגן ? הסוד הוא בניחוח ? של אבקת הכביסה ?סוד?. 
אם חושבים על הסלוגן מתחילים להרגיש ממש לא בנוח. איזה סוד אמור הניחוח להעלים? 
במרכז התערוכה גובלן ענק שנרקם במשך חודשים על ידי האמנית בשיתוף קבוצת נשים בדואיות מלקיה*. הדימוי על פיו נוצר הגובלן הוא שילוב בין הציור המפורסם של מילה, המלקטות, מ-1857, לבין תצלומים בעלי מראה תיירותי, עכשווי, של נשים בהודו. העיסוק בכביסה ובבד, העיסוק המסורתי בו, לצד הפיכתו לחומר שאוגר סודות אך גם מאפשר ביטוי ואולי אף שינוי, הוא על זמני ועל גיאוגרפי.
בתווך נמצא נחל שתחילתו רקום בגובלן והמשכו בנחל המתפתל על רצפת החלל. העבר זורם אל ההווה, הציור מתמזג עם הצילום וממזג בין המזרח למערב, הדימוי נע בין הציור הגבוה, הגברי, לבין מלאכת היד הנשית. כל אלו נשטפים במימי הנחל העוטפים את הצופה בניחוח עז של סוד, כלומר
ניחוח נקי, טהור, של אבקת כביסה. זוהי ההיסטוריה של האמנות, וההיסטוריה של הנשים הכובסות והרוקמות וההיסטוריה של נשים בכלל.

* "רקמת המדבר", מפעל רקמה קטן שמייצר רקמות מסורתיות של עמותה שהוקמה על ידי נשים בדואיות. להעצמה נשית, שמירת מלאכת היד
המסורתיות ופיתוח תעסוקה לנשים "