Scroll To Top

About to flyעומד לעוף.

סדרת הפסלים  " עומד לעוף " ניצבת על קורת עץ תלויה  בחלל .

כל אחת מארבעת הדמויות מהווה פסל בפני עצמו והצגתם על הקורה מהווה יצירה משולבת.

כל אחת מהדמויות המפוסלות מצויה בנקודה אחרת שבין הניסיון לעוף לחיבור אל הקרקע:

הידיים /כנפיים  מביעות  את השאיפה לעוף, להתנתק, להשתחרר,  בו בזמן שהרגליים הנטועות בקרקע וכוח המשיכה, מונעים מהגוף להתרומם.

הדמויות מייצגות את הקונפליקט המובנה שבין החלום למציאות, בין הנשאף למצוי נמתחות בין שחרור והתעלות מחד ,לבין היאחזות בקרקע הבטוחה מאידך והכבילה אליה .

הצבת הדמויות  על קורת עץ התלויה  "בין שמיים וארץ " , משתלבת ברעיון ההנגדה והשאיפה לאיזון - בין הקרקע  המייצגת יציבות ,בטחון ורציונאליות ,לבין החלל  המייצג את  הניתוק , הריחוף והרגש.

חוט של הומור והשלמה מחבר את הדמויות זו אל זו ואל הצופה, תוך יישור מבט אל הקונפליקט הנצחי.

הפסלים יצוקים בפוליאסטר צבוע בצבע מכוניות.