Scroll To Top


אתרי ציירים:

גלריית קירות מדברים מלווה את הלקוחות בתהליך בחירת התמונה לסלון. בשלב הראשון, מסייע צוות התמונות לסלוןגלריה בבחירת התמונה מתוך מבחר בעל מאות פריטים אשר ברשות הגלריה, בהתאם לדרישות הלקוח ולתקציבו. בשלב השני נבחרת המסגרת המתאימה לתמונה שלאר מכן נשלחת למסגור בבית המלאכה של הגלריה.  בשלב האחרון, אם הלקוח מעוניין בכך, נשלח טכנאי לסייע בתליית התמונה בסלון בית הלקוח. 

ציפי פריידנרייך היא אמנית ותיקה הפועלת ומציגה משנות השבעים. היא עובדת במגוון טכניקות כמו ציור, רישום ו פיסול בחומרים שונים. יצירותיה עוסקות בנופים, דמויות, ונושאים מופשטים