Scroll To Top

(תח)קיר אמן. 2016חילוף חומרים
גוף העבודות בתערוכה זו, עוסק בחקירת המעברים בין פרקטיקות או מדיומים  שונים, והשפעתם על הנראות והתוכן של הדימוי.
מהו פוטנציאל השינוי של דימוי, כאשר הוא מתורגם לטכניקה שונה בכלים שונים ובחומרים שונים, האם הוא משנה משמעות, האם השינויים הפלסטיים מביאים בהכרח לשינויים תוכניים, והאם "חילוף החומרים"  מוסיף או גורע מהרעיון המקורי.
תהליך העבודה הוא שרשור של פעולות שכולן מבוססות על דימוי אחד:
ציור בצבעי אקריליק על מצע עץ  בגודל 15X15 סנטימטר.
הוא נסרק והודפס על בד גובלן בגודל  70X50 ס"מ.
בד גובלן נוסף נרקם ידנית בחוטי רקמה .
הצד האחורי של הגובלן  הרקום , נסרק והודפס בשני גדלים:
האחד בגודל   140X140 ס"מ.
השני בגודל  70X70 ס"מ שצויר מחדש  בצבעי אקריליק .
והמעגל נסגר ....